Amasya Belediyesi Başkanı Turgay SEVİNDİ

Amasya Belediyesi Başkanı Turgay Sevindi’nin Amasya için öngördüğü projeler arasında, sürdürülebilir kalkınma, yeşil alanların artırılması, yerel ekonominin canlandırılması ve sosyal hizmetlerin genişletilmesi yer almaktadır.

Amasya Belediyesi Başkanı Adayı Turgay Sevindi

Amasya Halkı ile; İç içe, El ele, Sırt Sırta Olacağız...

Amasya Belediyesi Başkanı Adayı Turgay SEVİNDİ
Amasya Belediyesi Başkanı Turgay SEVİNDİ ve Amasya'lı Halk
Amasya Belediyesi Başkanı Adayı Turgay SEVİNDİ
Amasya Belediyesi Başkanı Turgay SEVİNDİ ve Amasya'lı Halk
Amasya Belediyesi Başkanı Adayı Turgay SEVİNDİ
Amasya Belediyesi Başkanı Turgay SEVİNDİ ve Amasya'lı Halk
Amasya Belediyesi Başkanı Adayı Turgay SEVİNDİ
Amasya Belediyesi Başkanı Turgay SEVİNDİ ve Amasya'lı Halk

“Amasya Halkı ile; İç içe, El ele, Sırt Sırta Olacağız…”

Bu sözler, bir vaadin, bir umudun ve en önemlisi birlikteliğin simgesi olarak yankılanıyor. Amasya, tarihin derinliklerinden süzülüp gelen, kültürü, doğası ve insanlarıyla eşsiz bir şehir. Burada yaşayan her bir birey, bu toprakların bir parçası, bu şehrin ruhu. Ve işte bu ruh, birlik ve beraberlikle daha da güçleniyor.

Amasya’nın sokaklarında yürüdüğünüzde, her taşın, her ağacın, her yapının bir hikayesi olduğunu hissedersiniz. Ancak asıl hikaye, bu şehrin insanlarında gizli. Birlikte yaşamanın, birlikte üretmenin ve birlikte güçlü olmanın hikayesi. “İç içe, El ele, Sırt Sırta” olmak, bu hikayenin en temel öğesidir.

Bu sözler, sadece bir dayanışma çağrısı değil, aynı zamanda bir sevgi ve karşılıklı saygı beyanıdır. Amasya halkı, tarih boyunca birçok zorlukla karşı karşıya kalmış, ancak her zaman bu zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştır. Bunun sırrı, hiç şüphesiz, birlik ve beraberlik ruhunda saklıdır.

“İç içe” olmak, birbirimizin yaşamına dokunmak, 

“El ele” olmak, birbirimize destek olmak, 

“Sırt Sırta” olmak ise, en zor zamanlarda bile birbirimizi korumak ve kollamak anlamına gelir. 

Amasya halkı, bu prensiplerle hareket ettiğinde, karşılaşılabilecek her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğinin en güzel örneğidir.

Bu yüzden, bu sözler sadece bir slogan değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi, bir dayanışma kültürüdür. Amasya halkının birlikte yaratabileceği güzellikler, sadece bu şehir için değil, tüm dünya için bir ilham kaynağı olabilir. Çünkü birlikte, el ele, iç içe, sırt sırta olduğumuzda, yaratıcı gücümüz ve başarıya ulaşma kapasitemiz katlanarak artar.

Bu yüzden, geleceğe dair hayallerimizi gerçekleştirmek, Amasya’yı daha yaşanabilir, daha mutlu, daha huzurlu bir şehir yapmak için “İç içe, El ele, Sırt Sırta” olalım. Birlikte, bu şehrin her bir köşesine sevgi, umut ve dayanışma tohumları ekelim. Ve unutmayalım ki, gerçek güç, kalplerimizdeki sevgi ve birlikteliğimizdedir.

Amasya Belediyesi Başkanı Turgay SEVİNDİ'nin Projeleri

Bütçe Ve İstatistikler

Pandemi Deprem

Fen İşleri Projeleri

Altyapı Projeleri

Yeşil Alan & Çevre

Sosyal Yardımlar

Kırsal Kalkınma

Ulaşım Projeleri

Teknoloji Projeleri

Merkez Projeleri

Kültür & Sanat

Kentsel Dönüşüm

Sosyal Hizmetler

Eğitim Projeleri

Engelsiz Amasya

Sağlık & Spor

Kent Konseyi

Hayvan Dostu Projeler

AMASYA İÇİN ŞEFFAF VE ADİL YÖNETİM ANLAYIŞIMIZLA

Geçmişi Onarıp, Sağlıklı Ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Yatırım Yapacağız..

“AMASYA'NIN YÖNETİMİNDE ŞEFFAFLIK VE KATILIMCILIK EVRENSEL ÖLÇÜTLERDE UYGULANACAK”

T.C. Amasya Belediyesi Başkanı Turgay SEVİNDİ; Şeffaf, hesap verebilir ve sağladığı sosyal hesap verebilirlik ve katılımcı karar alma anlayışı ile örnek bir yönetim sergileyecektir.

Amasya Belediyesi Başkanı Adayı Avukat Turgay Sevindi Çocuklar
Amasya Belediyesi Başkanı Adayı Avukat Turgay Sevindi
Amasya Belediyesi Başkanı Adayı Avukat Turgay Sevindi
Amasya Belediyesi Başkanı Adayı Avukat Turgay Sevindi

Çocuklar, Gençler, Yetişkinler, Yaşlılar, Zengin, Fakir Demeden Hep birlikte '' İç içe, El ele, Sırt Sırta '' Olacağız...

Kültürel ve Tarihi Miras Projeleri

 1. Amasya Tarihi Yeniden Canlandırma Projesi: Şehrin tarihi mekanlarının restorasyonu ve korunması, turistler ve yerel halk için interaktif turların düzenlenmesi.
 2. Kültürel Miras Dijital Arşivi: Amasya’nın tarihi ve kültürel mirasını dijital ortamda belgeleyerek geniş kitlelere erişim sağlama.
 3. Geleneksel Sanatlar Merkezi: Yerel el sanatları ve geleneksel sanatların öğretilip sergileneceği bir merkez kurulması.
 4. Uluslararası Amasya Kültür Festivali: Amasya’nın kültürel çeşitliliğini sergilemek ve uluslararası alanda tanıtımını yapmak üzere düzenlenen yıllık festival.
 5. Tarihi Eserlerin Restorasyonu ve Korunması: Şehrin tarihi yapılarını koruma altına alacak ve aslına uygun şekilde restore edecek projeler.

Eğitim ve Gençlik Projeleri

 1. Gençlik İnovasyon ve Teknoloji Merkezi: Gençlerin teknoloji, bilim ve inovasyon alanlarında yeteneklerini geliştirebilecekleri bir merkezin kurulması.
 2. Mesleki Eğitim Akademisi: İstihdama yönelik mesleki eğitim programları ve atölyelerin sunulduğu bir akademi.
 3. Üniversite Sanayi İşbirliği Programları: Yerel üniversiteler ve işletmeler arasında işbirliği projelerinin geliştirilmesi.
 4. Genç Girişimciler Fonu: Yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilere destek sağlayacak bir fonun oluşturulması.
 5. Eğitimde Fırsat Eşitliği Programları: Dezavantajlı gruplara yönelik eğitim bursları ve destek programları.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

 1. Mobil Sağlık Klinikleri: Ulaşımı zor bölgelerde yaşayan vatandaşlara yönelik mobil sağlık hizmetleri.
 2. Halk Sağlığı Bilinçlendirme Kampanyaları: Sağlıklı yaşam, beslenme ve hastalık önleme konularında bilinçlendirme çalışmaları.
 3. Engelli Vatandaşlar için Erişilebilir Sağlık Hizmetleri: Engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak projeler.
 4. Yaşlılar için Evde Bakım Hizmetleri: Yaşlı vatandaşlara evde bakım ve destek hizmetleri sunulması.
 5. Ruh Sağlığı ve Danışmanlık Merkezleri: Ruh sağlığı sorunları için profesyonel destek ve danışmanlık hizmetleri.

Ekonomi ve İstihdam Projeleri

 1. Yerel Ürünlerin Tanıtımı ve Pazarlanması: Amasya’nın yerel ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtılması ve pazarlanması.
 2. Küçük İşletme Geliştirme Programları: Küçük işletmelerin finansal ve idari kapasitelerini artıracak destekler.
 3. Tarımsal Kalkınma Projeleri: Yerel tarım ürünlerinin değerinin artırılması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi.
 4. Turizm Altyapısının Geliştirilmesi: Turistler için geliştirilmiş altyapı ve hizmetlerle Amasya’nın turizm potansiyelinin artırılması.
 5. Yenilenebilir Enerji Yatırımları: Güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılması.

Çevre ve Sürdürülebilirlik Projeleri

 1. Yeşil Amasya İnisiyatifi: Şehir genelinde yeşil alanların artırılması ve korunması için projeler.
 2. Sıfır Atık Programı: Atık azaltma, yeniden kullanım ve geri dönüşüm uygulamalarının teşvik edilmesi.
 3. Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri: Bisiklet yolları, yürüyüş parkurları ve toplu taşıma seçeneklerinin geliştirilmesi.
 4. Doğal Kaynakların Korunması: Su kaynakları, ormanlar ve biyolojik çeşitliliğin korunması için çabalar.
 5. Çevre Eğitimi Programları: Okullarda ve toplumda çevre bilincinin artırılması için eğitim programları.

Teknoloji ve İnovasyon

 1. Akıllı Şehir Uygulamaları: Trafik, aydınlatma ve belediye hizmetlerinde akıllı teknolojilerin kullanılması.
 2. Yerel İnovasyon Laboratuvarları: Yerel sorunlara yenilikçi çözümler üretecek teknoloji ve inovasyon laboratuvarlarının kurulması.
 3. Dijital Kütüphane ve Eğitim Platformları: Eğitim materyallerine ve kitaplara dijital erişim sağlayacak platformlar.
 4. Teknoloji Tabanlı Girişimcilik Destekleri: Teknoloji odaklı start-up’lara mentorluk, finansman ve iş geliştirme desteği.
 5. Yapay Zeka ve Veri Analitiği Projeleri: Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi için yapay zeka ve veri analitiği uygulamaları.

Spor ve Yaşam Kalitesi

 1. Gençlik Spor ve Aktivite Merkezleri: Gençlerin fiziksel ve sosyal aktivitelerde bulunabilecekleri merkezler.
 2. Açık Hava Spor ve Eğlence Alanları: Vatandaşların açık havada spor yapabilecekleri, çocukların oynayabileceği alanlar.
 3. Uluslararası Spor Turnuvaları ve Etkinlikler: Amasya’nın uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayacak spor etkinlikleri.
 4. Engelsiz Spor Tesisleri: Engelli vatandaşların da rahatlıkla kullanabileceği spor tesislerinin oluşturulması.
 5. Sağlıklı Yaşam Kampanyaları: Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi.

Toplumsal Katılım ve Dayanışma

 1. Mahalle Buluşmaları ve Dayanışma Grupları: Mahalle sakinlerinin bir araya gelerek kendi sorunlarına çözüm bulmaları için platformlar.
 2. Gönüllülük ve Katılımcılık Programları: Belediye projelerinde gönüllü çalışma fırsatları ve katılımcı bütçeleme uygulamaları.
 3. Kültürlerarası Etkinlikler ve Atölyeler: Farklı kültürlerden insanların bir araya gelerek deneyimlerini paylaşabilecekleri etkinlikler.
 4. Sosyal Girişimcilik Destek Programı: Toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler sunan sosyal girişimcilere destek.
 5. Aile Danışmanlık ve Destek Merkezleri: Aile içi iletişim, çocuk yetiştirme ve benzeri konularda danışmanlık hizmetleri.

Altyapı ve Şehircilik

 1. Tarihi Mahallelerin Rehabilitasyonu: Tarihi dokuya zarar vermeden mahallelerin yenilenmesi ve modernleştirilmesi.
 2. Şehir İçi Yeşil Koridorlar: Yeşil alanların şehir içinde birbirine bağlanarak ekolojik dengenin sağlanması.
 3. Su Yönetimi ve Arıtma Projeleri: Etkili su yönetimi ve atık su arıtma tesislerinin geliştirilmesi.
 4. Kentsel Dönüşüm ve Deprem Riski Azaltma: Riskli yapıların yenilenmesi ve depreme dayanıklı yapıların inşası.
 5. Ulaşım ve Trafiği Rahatlama Çalışmaları: Toplu taşıma sistemlerinin iyileştirilmesi ve trafik akışının düzenlenmesi.

Kültürel Miras ve Sanat

 1. Sanat Sokağı Projesi: Sanatçıların eserlerini sergileyebilecekleri ve atölye çalışmaları yapabilecekleri sokak.
 2. Amasya Film ve Tiyatro Festivali: Yerli ve yabancı filmlerin gösterildiği, tiyatro oyunlarının sahnelendiği festival.
 3. Yerel Hikaye ve Efsaneler Projesi: Amasya’nın tarihi hikayelerinin ve efsanelerinin canlandırıldığı gösteriler.
 4. Genç Sanatçılar Destek Programı: Genç sanatçıların eserlerini üretebilecekleri, sergileyebilecekleri destekler.
 5. Kültürel Mirası Koruma ve Tanıtma İnisiyatifi: Amasya’nın kültürel mirasının korunması ve tanıtılması için çalışmalar.

Bu projeler, Amasya’nın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini koruyarak yaşam kalitesini artırma hedefi gütmektedir. Her proje, Amasya’nın benzersiz karakterini ve potansiyelini göz önünde bulundurarak, vatandaşların ihtiyaçlarına ve beklentilerine yanıt vermek üzere tasarlanmıştır.