Amasya için Somut Projeler ve Vaatlerimiz


Amasya’nın yerel dinamiklerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, şehrin potansiyelini en üst düzeye çıkaracak ve halkın yaşam kalitesini artıracak somut projeler ve vaatler geliştirmek önemlidir. İşte Amasya için bazı projeler ve vaatlerimiz: Amasya Belediyesi Başkanı Adayı

1. Yeşil Amasya Projesi

 • Amaç: Şehrin yeşil alanlarını artırmak, sürdürülebilir çevre politikalarını teşvik etmek.
 • Projeler:
  • Kent genelinde yeni parklar ve yeşil alanlar oluşturmak.
  • Mevcut park ve bahçeleri yenilemek, biyolojik çeşitliliği destekleyecek şekilde düzenlemek.
  • Şehir içi ulaşımda çevre dostu araçları teşvik etmek (elektrikli otobüsler, bisiklet yolları). Turgay Sevindi

2. Amasya Kültür ve Turizm Canlandırma Projesi

 • Amaç: Amasya’nın tarihi ve kültürel mirasını korumak ve turizmi canlandırmak.
 • Projeler:
  • Tarihi yerlerin ve müzelerin restorasyonu ve daha etkin tanıtımı.
  • Kültürel festivaller, sanat sergileri ve ulusal/internasyonal etkinlikler düzenlemek.
  • Yerel sanatçıları ve el sanatlarını destekleyen atölye ve sergi alanları oluşturmak.

3. Amasya Yenilenebilir Enerji Girişimi

 • Amaç: Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak şehrin enerji ihtiyacını sürdürülebilir bir şekilde karşılamak.
 • Projeler:
  • Güneş enerjisi panelleri ve rüzgar türbinleri kurarak yerel enerji üretimini artırmak.
  • Kamu binaları ve tesislerde enerji verimliliğini artırıcı önlemler almak.
  • Hanelere ve işletmelere yenilenebilir enerji kullanımı için teşvikler ve destekler sunmak.

4. Eğitim ve İstihdam Fırsatları Projesi

 • Amaç: Gençler ve yetişkinler için eğitim ve istihdam fırsatlarını artırmak.
 • Projeler:
  • Mesleki eğitim merkezleri ve atölyeler kurmak, yetişkin eğitim programlarını genişletmek.
  • Yerel işletmeler ve sanayi ile işbirliği içinde staj ve çıraklık programları düzenlemek.
  • Girişimcilik ve yenilikçilik destekleyen bir ekosistem oluşturmak, start-up’lar için hibe ve mentorluk programları sunmak.

5. Amasya Sağlık Hizmetleri Güçlendirme Projesi

 • Amaç: Sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini artırmak.
 • Projeler:
  • Sağlık merkezlerinin kapasitesini artırmak, yeni sağlık tesisleri açmak.
  • Mobil sağlık hizmetleri ve evde bakım hizmetlerini genişletmek.
  • Halk sağlığı kampanyaları ve bilinçlendirme programları düzenlemek.

Vaatler

 • Yeşil ve Sürdürülebilir Bir Amasya: Çevre dostu politikalar ve yeşil alanların artırılması.
 • Kültür ve Turizmde Canlılık: Amasya’nın zengin kültürel mirasını koruyarak turizmi canlandırmak.
 • Enerji Bağımsızlığı ve Verimliliği: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırarak enerji bağımsızlığını teşvik etmek.
 • Eğitim ve İstihdamda Fırsat Eşitliği: Her yaştan Amasyalıya eğitim ve istihdam fırsatları sunmak.
 • Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Erişilebilirlik: Sağlık hizmetlerini herkes için daha erişilebilir ve kaliteli hale getirmek.

Bu projeler ve vaatler, Amasya’nın sürdürülebilir kalkınmasını, kültürel ve sosyal zenginliğini artırırken, halkın yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir