Amasya’nın Yerel Ekonomisini Canlandıracak Önerilerimiz

Amasya’nın yerel ekonomisini canlandırmak, şehrin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için kritik öneme sahiptir. Aşağıda, Amasya’nın ekonomik potansiyelini maksimize edecek ve çeşitli sektörlerde büyümeyi teşvik edecek bir dizi stratejik öneri yer almaktadır:

1. Tarım ve Organik Ürünlerin Desteklenmesi

 • Öneri: Amasya’nın verimli topraklarını ve iklim koşullarını değerlendirerek, yerel tarımı ve özellikle organik tarımı teşvik etmek. Yerel çiftçilere organik tarım teknikleri konusunda eğitimler sunmak, organik ürünler için yerel ve ulusal pazarlara erişim sağlamak.
 • Uygulama: Organik tarım kooperatifleri kurmak, organik ürünlerin yerel pazarlarda ve turistik alanlarda satışını destekleyecek pazar yerleri açmak.

2. Turizmi Çeşitlendirme ve Geliştirme

 • Öneri: Amasya’nın zengin tarihi ve doğal güzelliklerini ön plana çıkararak, kültürel ve doğa turizmini geliştirmek. Tarihi eserlerin restorasyonu, doğa yürüyüş yollarının iyileştirilmesi ve tanıtım faaliyetlerinin artırılması.
 • Uygulama: Yerel rehberlerin eğitimi, turistik rotaların ve temalı turların geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası turizm fuarlarına katılım.

3. Yerel Üreticileri ve KOBİ’leri Destekleme

 • Öneri: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) gelişimini desteklemek, yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek ve yerel üreticilere pazarlama konusunda yardımcı olmak. Kredi imkanları, vergi teşvikleri ve pazarlama desteği sağlamak.
 • Uygulama: Yerel ürünlerin pazarlanması için online platformlar kurmak, yerel işletmeler için e-ticaret eğitimleri düzenlemek.

4. Eğitim ve İşgücü Geliştirme

 • Öneri: Yerel işgücünün niteliğini artırmak için eğitim ve mesleki gelişim programları sunmak. Özellikle gençler ve kadınlar için istihdam fırsatlarını artırıcı eğitimler düzenlemek.
 • Uygulama: Mesleki eğitim merkezleri açmak, yerel üniversiteler ve teknik okullarla işbirliği yapmak.

5. Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilirlik Projeleri

 • Öneri: Amasya’nın yenilenebilir enerji potansiyelini değerlendirerek, sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etmek. Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi projelerine yatırım yapmak.
 • Uygulama: Yerel hükümet binalarında ve kamu alanlarında güneş panelleri kurmak, yenilenebilir enerji projeleri için teşvikler sunmak.

6. Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin Desteklenmesi

 • Öneri: Amasya’nın kültürel zenginliğini ve sanatsal faaliyetlerini desteklemek için festivaller, sergiler ve atölye çalışmaları düzenlemek. Yerel sanatçıları ve el sanatlarını ön plana çıkarmak.
 • Uygulama: Kültürel etkinlikler için belediye desteği sağlamak, sanat galerileri ve atölyeler için mekanlar oluşturmak.

Amasya’nın yerel ekonomisini canlandırmak için bu öneriler, şehrin doğal ve kültürel kaynaklarını akılcı bir şekilde kullanmayı, sürdürülebilir kalkınmayı ve toplumun her kesiminin ekonomik faaliyetlere katılımını hedeflemektedir. Bu stratejiler, Amasya’yı ekonomik olarak daha güçlü, sosyal olarak daha dayanışmacı ve çevresel olarak daha sürdürülebilir bir geleceğe taşıyacak Amasya Belediyesi Başkanı Adayı Turgay Sevindi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir