Projelerimiz

KÜLTÜREL VE TARİHİ MİRAS PROJELERİ

 1. Amasya Tarihi Yeniden Canlandırma Projesi: Şehrin tarihi mekanlarının restorasyonu ve korunması, turistler ve yerel halk için interaktif turların düzenlenmesi.
 2. Kültürel Miras Dijital Arşivi: Amasya’nın tarihi ve kültürel mirasını dijital ortamda belgeleyerek geniş kitlelere erişim sağlama.
 3. Geleneksel Sanatlar Merkezi: Yerel el sanatları ve geleneksel sanatların öğretilip sergileneceği bir merkez kurulması.
 4. Uluslararası Amasya Kültür Festivali: Amasya’nın kültürel çeşitliliğini sergilemek ve uluslararası alanda tanıtımını yapmak üzere düzenlenen yıllık festival.
 5. Tarihi Eserlerin Restorasyonu ve Korunması: Şehrin tarihi yapılarını koruma altına alacak ve aslına uygun şekilde restore edecek projeler.

EĞİTİM VE GENÇLİK PROJELERİ

 1. Gençlik İnovasyon ve Teknoloji Merkezi: Gençlerin teknoloji, bilim ve inovasyon alanlarında yeteneklerini geliştirebilecekleri bir merkezin kurulması.
 2. Mesleki Eğitim Akademisi: İstihdama yönelik mesleki eğitim programları ve atölyelerin sunulduğu bir akademi.
 3. Üniversite Sanayi İşbirliği Programları: Yerel üniversiteler ve işletmeler arasında işbirliği projelerinin geliştirilmesi.
 4. Genç Girişimciler Fonu: Yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilere destek sağlayacak bir fonun oluşturulması.
 5. Eğitimde Fırsat Eşitliği Programları: Dezavantajlı gruplara yönelik eğitim bursları ve destek programları.

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

 1. Mobil Sağlık Klinikleri: Ulaşımı zor bölgelerde yaşayan vatandaşlara yönelik mobil sağlık hizmetleri.
 2. Halk Sağlığı Bilinçlendirme Kampanyaları: Sağlıklı yaşam, beslenme ve hastalık önleme konularında bilinçlendirme çalışmaları.
 3. Engelli Vatandaşlar için Erişilebilir Sağlık Hizmetleri: Engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak projeler.
 4. Yaşlılar için Evde Bakım Hizmetleri: Yaşlı vatandaşlara evde bakım ve destek hizmetleri sunulması.
 5. Ruh Sağlığı ve Danışmanlık Merkezleri: Ruh sağlığı sorunları için profesyonel destek ve danışmanlık hizmetleri.

EKONOMİ VE İSTİHDAM PROJELERİ

 1. Yerel Ürünlerin Tanıtımı ve Pazarlanması: Amasya’nın yerel ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtılması ve pazarlanması.
 2. Küçük İşletme Geliştirme Programları: Küçük işletmelerin finansal ve idari kapasitelerini artıracak destekler.
 3. Tarımsal Kalkınma Projeleri: Yerel tarım ürünlerinin değerinin artırılması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi.
 4. Turizm Altyapısının Geliştirilmesi: Turistler için geliştirilmiş altyapı ve hizmetlerle Amasya’nın turizm potansiyelinin artırılması.
 5. Yenilenebilir Enerji Yatırımları: Güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılması.

ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROJELERİ

 1. Yeşil Amasya İnisiyatifi: Şehir genelinde yeşil alanların artırılması ve korunması için projeler.
 2. Sıfır Atık Programı: Atık azaltma, yeniden kullanım ve geri dönüşüm uygulamalarının teşvik edilmesi.
 3. Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri: Bisiklet yolları, yürüyüş parkurları ve toplu taşıma seçeneklerinin geliştirilmesi.
 4. Doğal Kaynakların Korunması: Su kaynakları, ormanlar ve biyolojik çeşitliliğin korunması için çabalar.
 5. Çevre Eğitimi Programları: Okullarda ve toplumda çevre bilincinin artırılması için eğitim programları.

TEKNOLOJİ VE İNOVASYON

 1. Akıllı Şehir Uygulamaları: Trafik, aydınlatma ve belediye hizmetlerinde akıllı teknolojilerin kullanılması.
 2. Yerel İnovasyon Laboratuvarları: Yerel sorunlara yenilikçi çözümler üretecek teknoloji ve inovasyon laboratuvarlarının kurulması.
 3. Dijital Kütüphane ve Eğitim Platformları: Eğitim materyallerine ve kitaplara dijital erişim sağlayacak platformlar.
 4. Teknoloji Tabanlı Girişimcilik Destekleri: Teknoloji odaklı start-up’lara mentorluk, finansman ve iş geliştirme desteği.
 5. Yapay Zeka ve Veri Analitiği Projeleri: Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi için yapay zeka ve veri analitiği uygulamaları.

SPOR VE YAŞAM KALİTESİ

 1. Gençlik Spor ve Aktivite Merkezleri: Gençlerin fiziksel ve sosyal aktivitelerde bulunabilecekleri merkezler.
 2. Açık Hava Spor ve Eğlence Alanları: Vatandaşların açık havada spor yapabilecekleri, çocukların oynayabileceği alanlar.
 3. Uluslararası Spor Turnuvaları ve Etkinlikler: Amasya’nın uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayacak spor etkinlikleri.
 4. Engelsiz Spor Tesisleri: Engelli vatandaşların da rahatlıkla kullanabileceği spor tesislerinin oluşturulması.
 5. Sağlıklı Yaşam Kampanyaları: Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi.

TOPLUMSAL KATILIM VE DAYANIŞMA

 1. Mahalle Buluşmaları ve Dayanışma Grupları: Mahalle sakinlerinin bir araya gelerek kendi sorunlarına çözüm bulmaları için platformlar.
 2. Gönüllülük ve Katılımcılık Programları: Belediye projelerinde gönüllü çalışma fırsatları ve katılımcı bütçeleme uygulamaları.
 3. Kültürlerarası Etkinlikler ve Atölyeler: Farklı kültürlerden insanların bir araya gelerek deneyimlerini paylaşabilecekleri etkinlikler.
 4. Sosyal Girişimcilik Destek Programı: Toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler sunan sosyal girişimcilere destek.
 5. Aile Danışmanlık ve Destek Merkezleri: Aile içi iletişim, çocuk yetiştirme ve benzeri konularda danışmanlık hizmetleri.

ALTYAPI VE ŞEHİRCİLİK

 1. Tarihi Mahallelerin Rehabilitasyonu: Tarihi dokuya zarar vermeden mahallelerin yenilenmesi ve modernleştirilmesi.
 2. Şehir İçi Yeşil Koridorlar: Yeşil alanların şehir içinde birbirine bağlanarak ekolojik dengenin sağlanması.
 3. Su Yönetimi ve Arıtma Projeleri: Etkili su yönetimi ve atık su arıtma tesislerinin geliştirilmesi.
 4. Kentsel Dönüşüm ve Deprem Riski Azaltma: Riskli yapıların yenilenmesi ve depreme dayanıklı yapıların inşası.
 5. Ulaşım ve Trafiği Rahatlama Çalışmaları: Toplu taşıma sistemlerinin iyileştirilmesi ve trafik akışının düzenlenmesi.

KÜLTÜREL MİRAS VE SANAT

 1. Sanat Sokağı Projesi: Sanatçıların eserlerini sergileyebilecekleri ve atölye çalışmaları yapabilecekleri sokak.
 2. Amasya Film ve Tiyatro Festivali: Yerli ve yabancı filmlerin gösterildiği, tiyatro oyunlarının sahnelendiği festival.
 3. Yerel Hikaye ve Efsaneler Projesi: Amasya’nın tarihi hikayelerinin ve efsanelerinin canlandırıldığı gösteriler.
 4. Genç Sanatçılar Destek Programı: Genç sanatçıların eserlerini üretebilecekleri, sergileyebilecekleri destekler.
 5. Kültürel Mirası Koruma ve Tanıtma İnisiyatifi: Amasya’nın kültürel mirasının korunması ve tanıtılması için çalışmalar.

Bu projeler, Amasya’nın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini koruyarak yaşam kalitesini artırma hedefi gütmektedir. Her proje, Amasya’nın benzersiz karakterini ve potansiyelini göz önünde bulundurarak, vatandaşların ihtiyaçlarına ve beklentilerine yanıt vermek üzere tasarlanmıştır.