Amasya’nın Etik Standartlarına bağlı kalacağız

Amasya Belediyesi’nin yönetiminde etik standartlara bağlı kalmak, sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Bu bağlamda, belediye yönetimi olarak, Amasya’nın kültürel mirasını, tarihi değerlerini ve doğal güzelliklerini korumak, yönetimde şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak, ve vatandaşlarımızın haklarına saygı duymak üzere taahhütlerde bulunuyoruz. İşte bu taahhütlerimizi yerine getirmek için izleyeceğimiz yol: Amasya Belediyesi Başkanı Adayı

1. Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

 • Tüm belediye faaliyetleri, projeler ve bütçe kullanımı hakkında vatandaşları bilgilendirme.
 • Karar alma süreçlerini vatandaşların katılımına açık hale getirme.
 • Belediye işlemlerinin tüm aşamalarında şeffaflık ilkesine bağlı kalmak. Turgay Sevindi

2. Adil ve Eşit Hizmet

 • Tüm vatandaşlara eşit hizmet sunma taahhüdü, ayrımcılığa ve kayırmacılığa yer vermeme.
 • Hizmetlerin dağılımında adil bir yaklaşım benimseme ve özellikle dezavantajlı gruplara yönelik destekleyici politikalar geliştirme.

3. Yolsuzlukla Mücadele

 • Yolsuzlukla etkin bir şekilde mücadele etmek için gerekli önlemleri alma.
 • Belediye çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik etik eğitimler düzenleme ve etik davranış kurallarını belirleme.
 • Yolsuzluk iddialarını ciddiyetle inceleme ve gerekli durumlarda hukuki işlem başlatma.

4. Çevre ve Kültürel Mirasa Saygı

 • Amasya’nın doğal ve tarihi varlıklarını koruma altına almak için sürdürülebilir çevre politikaları uygulama.
 • Çevresel etki değerlendirmelerini dikkatle yapma ve çevre dostu projelere öncelik verme.
 • Kültürel mirası koruma ve geliştirme projelerine yatırım yapma.

5. Vatandaş Katılımı

 • Belediye kararlarında vatandaşların görüş ve önerilerini dikkate alma.
 • Katılımcı bütçeleme, halk meclisleri ve diğer demokratik katılım araçlarını teşvik etme.
 • Toplumun farklı kesimlerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapma.

6. Sürekli İyileştirme ve Gelişim

 • Belediye hizmetlerinin kalitesini sürekli olarak değerlendirme ve iyileştirme.
 • Yeni teknolojileri ve yönetim yöntemlerini benimseyerek daha etkili ve verimli hizmet sunma.
 • Vatandaş geri bildirimlerini ciddiye alma ve politika geliştirme süreçlerine entegre etme.

Amasya Belediyesi olarak, bu etik standartlara sıkı sıkıya bağlı kalarak, Amasya’nın zengin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini koruyarak, tüm vatandaşlarımıza adil ve kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Bu yolda, Amasya’nın değerli sakinlerinin desteği ve katılımıyla, şehrimizi daha yaşanabilir, daha adil ve daha sürdürülebilir bir geleceğe taşıyacağımıza inanıyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir