Amasya Sağlık Hizmetleri Güçlendirme Projesi

Amasya Belediyesi Başkan Adayı olarak Sağlık Hizmetleri Güçlendirme Projesi

Amasya Belediye Başkanı adayı olarak, şehrimizin sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi önceliklerim arasına alıyorum. Sağlık, vatandaşların en temel haklarından biridir ve herkesin kaliteli sağlık hizmetlerine erişebilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle, “Sağlık Hizmetleri Güçlendirme Projesi”ni hayata geçirmeyi planlıyorum. Bu proje, aşağıdaki ana bileşenleri içerecek şekilde tasarlanmıştır:

1. Sağlık Altyapısının Geliştirilmesi

 • Yeni Sağlık Tesislerinin Kurulması: Nüfusun yoğun olduğu ve sağlık hizmetlerine erişimin zor olduğu bölgelerde yeni sağlık merkezleri ve poliklinikler açılacak.
 • Mevcut Tesislerin İyileştirilmesi: Var olan sağlık tesislerinin fiziki koşullarının iyileştirilmesi, modern tıbbi ekipmanlarla donatılması sağlanacak.

2. Acil Sağlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi

 • Acil Servislerin Kapasitesinin Artırılması: Acil servislerin personel ve ekipman kapasitesinin artırılması, acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi.
 • Acil Sağlık Ekiplerinin Kurulması: Şehrin çeşitli noktalarında, özellikle kırsal ve ulaşımı zor bölgelerde acil müdahale ekiplerinin konuşlandırılması.

3. Halk Sağlığı ve Bilinçlendirme Programları

 • Sağlık Eğitimi Kampanyaları: Beslenme, fiziksel aktivite, sigara bırakma ve hijyen gibi konularda halk sağlığı kampanyaları düzenlenecek.
 • Kronik Hastalıkların Önlenmesi: Diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalıkları gibi kronik hastalıkların önlenmesine yönelik eğitim programları ve tarama faaliyetleri.

4. Sağlık Personelinin Eğitimi ve Motivasyonu

 • Sağlık Çalışanlarına Sürekli Eğitim: Sağlık personeline yönelik sürekli mesleki gelişim programları ve eğitimler düzenlenecek.
 • Çalışan Memnuniyeti ve Motivasyonu: Sağlık çalışanlarının memnuniyetini ve motivasyonunu artıracak düzenlemeler yapılacak, çalışma koşullarının iyileştirilmesi sağlanacak.

5. Yerel Sağlık Ağlarının Güçlendirilmesi

 • Mahalle Bazlı Sağlık Hizmetleri: Her mahallede vatandaşların kolayca ulaşabileceği sağlık danışmanlık hizmetleri sunulacak.
 • Yerel STK ve Gönüllülerle İşbirliği: Sağlık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle işbirliği içinde projeler geliştirilecek.

6. Teknolojik Yeniliklerin Sağlık Hizmetlerine Entegrasyonu

 • Dijital Sağlık Platformları: Online randevu sistemleri, tele-tıp ve e-sağlık hizmetleri gibi teknolojik çözümlerle sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği ve etkinliği artırılacak.

Bu projenin hayata geçirilmesiyle, Amasya’nın sağlık hizmetleri daha erişilebilir, etkili ve verimli hale gelecek, vatandaşların sağlık hizmetlerinden memnuniyeti artacak ve genel olarak şehrin yaşam kalitesi yükselecektir. Sağlıklı bir Amasya için el ele vererek, herkesin kaliteli sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak ana hedefimiz olacaktır. Amasya Belediyesi Başkanı Adayı Turgay Sevindi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir